085-8770636 info@newyobs.nl

De opdracht

Zie Taken en verantwoordelijkheden.

De klant

Onze klant onderscheidt zich door kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan de klant. Het is een hightech organisatie met een menselijke maat. Innovatie, ontwikkeling én duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat centraal. Men is op zoek naar een ICT specialist die zich herkent in de volgende kerncompetenties: samenwerken, zelfdiscipline, zelfontwikkeling en kwaliteitsgerichtheid.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Volgen van ontwikkelingen in het vakgebied en signaleren van behoeften en consequenties op ICT-infrastructuur van de organisatie, zoals informatiesystemen, netwerk en applicaties;
 • Pro-actief adviseren en onderhouden (bij wijziging) van het applicatie- en systeem-/netwerkbeheer volgens de ITIL-methodiek en waar mogelijk gebruikerswensen vertalen naar technische oplossingen;
 • Bevorderen en bewaken van (project)samenwerking vanuit adequaat opgestelde SLA’s met betrokken partijen (intern en extern);
 • Beoordelen van beschikbaar budget en vastgesteld tijdspad bij gebruik en implementatie van ICT-projecten en –diensten;
 • Bevorderen van ICT-ontwikkeling bij eindgebruikers door duidelijke instructies, protocollen en richtlijnen op te stellen;
 • Zorgen voor een adequaat netwerk-, systeem- en applicatiebeheer en ondersteuning van de (eind)gebruikers op ICT-servicedesk;
 • Bijhouden van kennis van processen en systemen, zodat incidenten tijdig worden gesignaleerd, geregistreerd en opgelost, zodat vergelijkbare incidenten in de toekomst worden voorkomen.

Hard skills

 • Vakgerichte ICT-beroepsopleiding op HBO-niveau aangevuld met aanwijsbare ervaring in bijvoorbeeld MCSA, Prince 2 of ITIL en test technieken;
 • Visie op het innoverend potentieel van ICT-technologie en actuele kennis van marktontwikkelingen;
 • Ervaring met het werken in netwerkomgevingen en het organiseren en inrichten van (care)business applicaties, bij voorkeur opgedaan in de (acute) zorg of in een omgeving met volcontinue bedrijfsvoering;
 • Ervaring met het werken met KPI’s en SLA’s.

Soft skills

 • Verbindende vaardigheden en analytisch vermogen stellen je in staat abstracte zaken om te zetten in concrete oplossingen binnen een kleine ICT-afdeling;
 • Uitstekende contactuele eigenschappen in woord en geschrift en beheersing van Nederlandse en Engelse taal;
 • In bezit van rijbewijs B;
 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is;
 • Creativiteit en innovatie: met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande;
 • Klantgerichtheid: onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid;
 • Adviesvaardigheden: problemen en vraagstukken van interne en externe klanten analyseren, oplossingen aandragen en hierover helder communiceren, rekening houdend met situaties, belangen en behoeften van partijen. Leggen en onderhouden van klantrelaties;
 • Integriteit: je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en je beschermt vertrouwelijke informatie.

Deadline

30 november 2019

Referentie

873

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de persoon hiernaast. Vul de velden in, of bel 085-8770636, of mail naar info@newyobs.nl.

Ben Wijnants

Ben Wijnants

Sales manager