085-8770636 info@newyobs.nl

De opdracht

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We ontwikkelen ons steeds verder richting een informatiesamenleving. De hieruit voortvloeiende Digitale Agenda van de Rijksoverheid raakt onze gehele maatschappij en haar (lokale) overheden. Als gemeente staan we voor de complexe en veelomvattende taak om vanuit deze ontwikkelingen een vertaalslag te maken naar de gemeentelijke situatie. Kortom, we onderkennen als organisatie de veranderingen die nodig zijn en zitten vol ambitie om deze te realiseren. Als basis voor het behalen van onze doelen, is een aantal fundamentele vernieuwingen in onze informatiehuishouding en ICT rand voorwaardelijk.

Vind je het leuk om mee te denken en te werken om de inwoners van onze gemeente en partners zo goed mogelijk te ondersteunen met de benodigde informatievoorzieningen; richting te geven voor de doorontwikkeling van de proces en-informatiehuishouding van de gemeente; het informatiebeleid op te stellen en het maken van een ontwikkelagenda/portfolio gebaseerd op onze strategische doelstellingen?

De klant

Onze eindklant is een gemeentelijke instelling.

Taken en verantwoordelijkheden

Je belangrijkste taken zijn:

 • Proactief en zelfstandig de visie en richtlijnen op procesmanagement toepassen en ondersteunen en adviseren bij het opstellen van de (proces)architectuur (afgestemd op de bedrijfsdoelen) van de afdelingen;
 • Adviseren van de organisatie op strategische doelstellingen en consequenties van beleid en beleidsuitvoering op een breed en multidisciplinair werkterrein met veelal lange termijn gevolgen;
 • Je voert regie en coördinatie over complexe multidisciplinaire en bestuurs‐gevoelige informatieprojecten;
 • Je signaleert en acteert op informatieveiligheidsaspecten;
 • Verantwoordelijk voor het tot stand komen van adviezen, de begeleiding van de besluitvorming daarover en medeverantwoordelijk voor de implementatie van deze besluiten ten behoeve van de bedrijfsdoelen van de afdelingen;
 • Initiëren van het opstellen van de roadmap, businesscases, projectstart -up, architecturen en (Europese) aanbestedingen;
 • Je adviseert, draagt uit en zo nodig proactief acterend op de ontwikkelingen rond digitalisering/ moderne overheid/ interpreteert wet en regelgeving, dienstverlening en proces-, verander- en risicomanagement. Je pakt dit concern- breed en multidisciplinair op en vertaalt dit naar en verbindt dit met de afdelingsopgave;
 • Beoordelen van de haalbaarheid van klantwensen, nieuwe producten/diensten en/of functionaliteiten op hun zakelijke rechtvaardiging.

Hard skills

 • Je werkt op een WO werk -en denkniveau met ruime ervaring in Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica of Bedrijfskunde;
 • Je hebt kennis van het gemeentelijke model architectuur (GEMMA 2.0).

Soft skills

 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt een service- en resultaatgerichte werkhouding die je combineert met zelfstandigheid, creativiteit en oplossingsgericht;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Je bent betrokken en neemt initiatief;
 • Je hebt een positieve instelling en een flinke dosis enthousiasme;
 • Je bent ambitieus, gedreven en doortastend;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen en uitstekende mondelinge -en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent ondernemend en geïnteresseerd in nieuwe technologieën binnen de overheid;
 • Je bent verbindend en je kunt de informatiebehoefte van de klant vertalen naar mogelijke oplossingen.

Deadline

20 mei 2019

Referentie

1098

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de persoon hiernaast. Vul de velden in, of bel 085-8770636, of mail naar info@newyobs.nl.

Ben Wijnants

Ben Wijnants

Sales manager