085-8770636 info@newyobs.nl

De opdracht

Als Beleidsadviseur maak je onderdeel uit van het team HR&O Beleid & Organisatieontwikkeling en zorg je voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenbeleid dat de ontwikkeling naar een moderne en wendbare organisatie ondersteunt. Je bent de gesprekspartner voor het bestuur, de directie, het MT HR&O en je collega’s van de teams Beleid, Advies en Service. Je hebt een zelfstandige, actieve en inhoudelijke rol, vanaf het signaleren van knelpunten binnen de organisatie tot aan het ontwikkelen en implementeren van beleid. De organisatie in een steeds veranderend speelveld; de ontwikkeling naar een meer wendbare organisatie is in volle gang. Wij vragen van jou dat je (arbeidsvoorwaardelijke) organisatievraagstukken oppakt en dat je kritisch meedenkt hoe zaken misschien beter kunnen. Dit alles doe je steeds vanuit een besef binnen welk maatschappelijk en politiek krachtenveld je opereert.

De klant

Onze klant is een overheidsinstantie die verder wil professionaliseren om zijn service richting de klanten te verhogen. Hiervoor is men op zoek naar professionals die de kennis en ervaring hebben en het leuk vinden om hieraan mee te bouwen.

Taken en verantwoordelijkheden

De afdeling HR&O (ca 65 HR professionals) is verdeeld in drie afzonderlijke teams die intensief met elkaar samenwerken. Je werkt in het team HR&O Beleid & Organisatieontwikkeling, een team van 10 adviseurs met ieder een eigen aandachtgebied. Het team heeft tevens een arbeidsjurist, een Arbo adviseur en twee preventiemedewerkers. Je valt rechtstreeks onder de Manager HR&O.

Als Beleidsadviseur weet je je binnen een organisatie met een maatschappelijke impact flexibel op te stellen en ben je een prettige en stevige gespreks– en sparringpartner op alle niveaus binnen de organisatie. Je bent een adviseur voor het bestuur, management en OR.

Je hebt een visie op vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid en brengt deze actief onder de aandacht. Het is een afwisselende functie die voortdurend van je vraagt te schakelen tussen beleid en de dagelijkse vragen uit de praktijk en andersom. Je neemt zitting in diverse commissies (toetsingscommissie, bezwarencommissie Sociaal Plan en Functiewaarderingscommissie).

Je verzamelt informatie, inventariseert en analyseert de informatiebehoefte m.b.t knelpunten binnen het bestaande beleid, regelgeving en CAO. Je ontwikkelt beleidsplannen, ontwerpt voorschriften en richtlijnen en toetst conceptbeleid binnen de organisatie. Dit alles doe je door je ogen en oren goed open te houden en actief informatie op te halen en aan te sluiten bij je stakeholders. Je zorgt dat je  de afdelingsmanager(s) en HR adviseurs goed op de hoogte houdt en zorgt voor het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Je signaleert maatschappelijke/politieke ontwikkelingen en volgt nieuwe wet- en regelgeving en maakt de vertaalslag naar vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Hard skills

  • Een afgeronde WO opleiding;
  • 5 jaar ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en arbeidsvoorwaardenbeleid;
  • Kennis van de complexiteit van een grote organisatie, de dynamiek van verschillende stakeholders en de maatschappelijke- en politieke context;
  • Kennis van de publieke sector (is een pré);
  • Juridische achtergrond (is pré).

Soft skills

  • Goede communicatieve vaardigheden en bent een gelijkwaardige gesprekspartner op alle niveaus;
  • Een nieuwsgierig en positief kritische houding en duikt graag de diepte in om de vraag te achterhalen;
  • Het vermogen verbetermogelijkheden te zien en deze, pro actief, om te zetten in acties.

Deadline

30 november 2020

Referentie

1567

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de persoon hiernaast. Vul de velden in, of bel 085-8770636, of mail naar info@newyobs.nl.

Ben Wijnants

Ben Wijnants

Sales manager