085-8770636 info@newyobs.nl

De opdracht

Je draagt verantwoordelijkheid voor de aansturing, coördinatie en opvolging van de activiteiten binnen het eigen team, alsook het managen en coachen van het team, teneinde de afgesproken niveaus van output/dienstverlening naar de interne/externe klant toe te garanderen. Je realiseert teamdoelstellingen binnen vooropgestelde budgetten, kwaliteitseisen en timing. Je geeft leiding aan de IT Service Officers (Service Desk) en IT System Officers (Infrastructuur).

De klant

Onze klant is een duurzame organisatie die het maatschappelijk belang dient. Om de levering en kwaliteit van het drinkwater te garanderen, gaan ze steeds op zoek naar innovatieve technologieën.

 Wil jij voor een werkgever werken die jou veel vertrouwen schenkt en nieuwe uitdagingen biedt?

 Als medewerker bij onze klant krijg jij de mogelijkheid om mee te werken aan het realiseren van hun passie: Iedereen inspireren om de kracht van water écht te benutten. Bij deze organisatie kan je meebouwen aan het team van de toekomst!

 

Aanbod
Naast een voltijdse baan met een contract van onbepaalde duur, biedt onze klant nog enkele andere mooie voordelen:

 • Maaltijdcheques (€8/gewerkte dag);
 • Groepsverzekering;
 • Hospitalisatieverzekering & verzekering ambulante zorgen;
 • Opleidingsmogelijkheden;
 • Flexibele werktijden & competitief vakantieplan;
 • Flexplan;
 • Bedrijfswagen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Vertalen van het beleid van de afdeling IT in functionele richtlijnen en operationele taken voor het eigen team, opvolgen van het behalen van de targets en werkzaamheden en monitoren van de prestatie van de teamleden, in lijn met de IT doelstellingen;
 • Verdelen, toewijzen, coördineren en/of prioriteren van de uit te voeren activiteiten binnen het team, op basis van het te verdelen werk en rekening houdend met een gebalanceerde werkdruk;
 • Aantrekken, motiveren, managen, evalueren en ontwikkelen van teamleden/afdelingsmedewerkers, gebruikmakend van de HR-processen en binnen het strategisch waardekader van de organisatie met nadruk op een coachende leiderschapsstijl;
 • Uitvoeren van werkzaamheden binnen het eigen team door tekort aan resources of indien de tijdsindeling het toelaat;
 • Periodiek en ad hoc zorgdragen voor het communiceren rond de stand van zaken en het opstellen van relevante rapportages;
 • Proactief geven van input en actief aanreiken van suggesties vanuit het eigen vakgebied om bestaande methodes, systemen en procedures te verbeteren, op basis van pijnpunten en vaak voorkomende problemen;
 • Instaan voor de eigen veiligheid, alsook het team opleiden en coachen in het identificeren van gevaren en risico’s;
 • Verbeteringen voorstellen m.b.t. VGM (veiligheid, gezondheid & milieu), alsook werknemers betrekken in het doorvoeren van verbeteringen en hen stimuleren verbetervoorstellen en – ideeën te delen.

Hard skills

 • Je hebt een Bachelor;
 • Je hebt minimum een 6-tal jaar ervaring in een gelijkwaardige functie;
 • Leidinggevende capaciteiten:
 • Relevante ervaring in het aansturen;
 • Coachen en motiveren van medewekers;
 • Je hebt een gedegen kennis van ITIL en IT Infrastructuur.

Soft skills

 • Je bent communicatief sterk;
 • Je bent bereid om te leren;
 • Je bent analytisch;
 • Je bent bereid je kennis te delen met de groep;
 • Je kan je vinden in de waarden van de klant:
 • Verantwoordelijkheid;
 • Vertrouwen;
 • Gedrevenheid;
 • Duurzaamheid.

Deadline

15 januari 2021

Referentie

1591

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de persoon hiernaast. Vul de velden in, of bel 085-8770636, of mail naar info@newyobs.nl.

Tariq Wijnants

Tariq Wijnants

Account manager / recruiter